HNK-Kanton 7

Priopćenje medijima u povodu odgovora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K

Ovim putem Vam se obraćamo povodom javnog objavljivanja dijela sadržaja odgovora Ministarstva zdravstva, rada i  socijalne skrbi HNŽ/K od 21. 11. 2017. u na dopis upućen sindikatima koji zastupaju zdravstvene radnike u HNŽ/K:

U tom priopćenju su navedeni podatci o traženjima sindikata i iznose se konkretni iznosi potrebnih financijskih sredstva koja se trebaju za to utrošiti, iznosi koji su skoro 6 PUTA veći nego realni kada je riječ o potrebnim sredstvima za uvećanje plaća doktorima medicine i stomatologije u HNŽ/K.

Obzirom na navedeno priopćenje dužni smo Vas upoznati o sljedećim činjenicama poradi potpunijeg sagledavanja nagomilane problematike u zdravstvu:

1. U HNŽ/K su zdravstveni radnici zastupljeni kroz tri sindikata i to: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije u HNK/Ž, Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu te Nezavisni sindikat zaposlenih SKB Mostar.

2. Sukladno Zakonu o radu, a na inzistiranje resornog ministarstva u HNŽ/K navedeni sindikati su koordiniranim djelovanjem uputili Vladi ove županije DVA kolektivna ugovora za zaposlene u zdravstvu i to jedan koji se odnosi na doktore medicine i stomatologije i drugi koji se odnosi na ostale radnike u zdravstvenim institucijama. Dva kolektivna ugovora su upućena zbog činjenice da svi navedeni sindikati imaju reprezentativnost za sudjelovanje i bore se za svoja specifična prava.

3. Ministarstvo je u navedenom odgovoru iznijelo vlastite financijske projekcije o visini sredstava koje bi se trebalo utrošiti na povećanje plaća zdravstvenih radnika čime je i prije otpočinjanja početka pregovora počelo iznositi svoje pregovaračke stavove. Iz svakodnevnog iskustva rada u zdravstvenim ustanovama znamo da se adekvatnim upravljanjem i preraspodjelom sredstava može naći rješenje za primjereno povećanje plaća.

4. Posljednji kolektivni ugovor u zdravstvu za ovu županiju je donesen koncem 2007. i primjenjuje se od 2008. godine. Od tada plaće zdravstvenih radnika se nisu povećale ni za marku dok su se troškovi života znatno uvećali. Nedopustivo je da jedan doktor medicine radi za osnovnu plaću od 1050 KM, a medicinska sestra za iznos od oko 700 KM. Navedene iznose ne želimo uspoređivati s drugima proračunskim korisnicima ili javnim poduzećima, ali smo obvezni spomenuti odgovornost rada u zdravstvenim ustanovama. Liječnik specijalist nakon osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja treba još najmanje 12 godina školovanja i edukacije da bi postao specijalist.

5. Od liječnika se očekuje da su stalno u tijeku sa suvremenim trendovima liječenja i njege bolesnika uz human odnos prema pacijentima kada im je najteže, u bolesti. To je jako teško uz navedena primanja. Na poslu želimo svoju energiju usmjeriti na pomaganje bolesnicima, a ne na razmišljanje o egzistencijalnim pitanjima i odlasku u inozemstvo „trbuhom za kruhom” te brigom za budućnost.

6. Liječnici su prisiljeni raditi veliki broj što plaćenih što neplaćenih prekovremenih sati i dežurstva kako bi održali kontinuitet zdravstvene zaštite, ali isto tako kako bi barem malo uvećali svoju i ovako prenisku osnovnu plaću. Nagomilani umor osoblja rezultira nezadovoljstvom svih uključenih u proces zdravstvene zaštite.

7. Posljednjih dana svjedoci smo sklapanja novih kolektivnih ugovora za zdravstvene radnike u drugim županijama Federacije BiH. Tako će od siječnja 2018. zdravstveno osoblje u Kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu s početi raditi uz primjereno uvećanu plaću. Sve se može jednostavno izračunati. Slični dogovori će se uskoro ostvariti i u drugim županijama sa sjedištima u Zenici, Tuzli, Goraždu i dr. S obzirom na navedeno apsolutno je neprihvatljivo da navedenim povećanjem PONOVNO ne budu obuhvaćeni zdravstveni radnici HNŽ/K, pogotovo ne uvažavajući našu fleksibilnost u dinamici ispunjenja zahtjeva.

8. Naša prava i zahtjevi su artikulirani Vladi HNŽ/K u skladu sa Zakonom o radu F BiH i Općim kolektivnim ugovorom. U njima smo iznijeli svoje legitimne zahtjeve od kojih nismo spremni odustati. Tražimo da se profesiji liječnika, ali i svim ostalim zaposlenim u zdravstvenim institucijama vrati dostojanstvo i mjesto koje mu pripada u društvu i kroz plaću.

9. O tome koliko smo svjesni težine situacije u ovoj županiji smo svjesni iz činjenice da smo proteklih 10 godina stoički šutjeli o težini našeg položaja. O tome govori i činjenica da više od 2000 zaposlenih u zdravstvu nemaju posljednjih 7-8 godina uplaćenih niti jednu KM doprinosa za mirovinsko i zdravstveno. O težini položaja govori i činjenica da veliki broj naših kolega odlazi u mirovinu i ne zna kada će je primiti zbog neodgovorne brige za zdravstvo na svim razinama vlasti.

10. Obzirom na sve navedeno, pozivamo Vladu HNŽ/K da se sukladno Zakonu o radu F BiH bez odlaganja i odugovlačenja očituje o našim prijedlozima te da čim prije započnu pregovori o kolektivnim ugovorima u zdravstvu. Na razgovore i dogovore smo spremni. U borbi za svoja radnička prava i profesionalno dostojanstvo smo spremni iskoristiti sve zakonske instrumente kao što su štrajkovi upozorenja i opći generalni štrajk.

11. Dosta nam je deklarativnog razumijevanja i neprimijenjenih plaća u posljednjih 10 godina.

12. Zahvaljujemo svim pacijenticama i pacijentima, kolegicama i kolegama, pojedincima i skupinama te medijima koji ovih dana što u ambulantama, na ulici, u trgovini, putem medija ili socijalnih mreža pružaju podršku našoj borbi za dostojanstvenija radnička prava i bolju kvalitetu zdravstva.. stoji u priopćenju Upravnog odbora Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije u HNK/Ž

(izvor: hercegovina.info)

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.