HBŽ-Kanton 10 / HNK-Kanton 7 / Ostale Vijesti / Publikacije i analize / USK-Kanton 1 / Zakoni i propisi / ŽZH-Kanton 8

Informacija o Zakonima i drugim propisima u BiH u prvih šest mjeseci 2022. godine

Informacija o zakonima i drugim propisima u BiH period 1.1. - 30.6.2022. godine

U okviru projekta „Zajedno za radnička prava“, Centar za građansku suradnju prati radno zakonodavstvo i analizira primjenu kako bi se mogli dati valjani i konstruktivni argumenti za izmjene, preporuke za poboljšanje zakonodavstva i njegove primjene, zakonodavnih procesa i problema u primjeni, kao i najboljih praksi koje su dale rezultate. Ovo mora biti stalna aktivnost svih sindikata ali i nevladinih organizacija koje rade na području radnih prava.

Odgovori javnosti na probleme i upitne odluke u području radnih prava, temeljeni na objektivnim i analitičkim informacijama, pridonijet će javnom imidžu sindikata i njihovom utjecaju na socijalne partnere i dijalog.

Radno zakonodavstvo u ime Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava prati predsjednica granskog Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Lejla Ćatić.

Informacija sadrži propise objavljene na nivou Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije BiH te kantona čija je primjena počela sa 01.01.2022. godine, odnosno propisi, koji su objavljeni u periodu 01.1. -30.6.2022. godine.

Propisi su pobrojani prema broju i datumu objave u službenom glasilu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije BiH, odnosno kantona. Informacija sadrži propise koji su vezani za carinsku i poresku politiku, radne odnose i status radnika i službenika, kao i ostvarivanje socijalnih prava  ciljnih skupina, kao i propise za koje je ocjenjeno da imaju poseban značaj i mogu biti od koristi sindikalnom članstvu.

Informaciju o Zakonima i drugim propisima 2022 možete preuzeti ovdje:

CGS Informacija o zakonima i drugim propisima I 2022

Dopunu Informacije o Zakonima i drugim propisima 2022 možete preuzeti ovdje:

CGS Dopuna Informacije o zakonima i drugim propisima 2022

Na ovom linku možete pogledati i preuzeti popratnu dokumentaciju.

Projekt “Zajedno za radnička prava” podržava Međunarodni Olof Palme centar.

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.