Publikacije i analize / Zakoni i propisi

Informacija o zakonima i drugim propisima u drugoj polovini 2021. godine

U okviru projekta „Zajedno za radnička prava“ pratimo radno zakonodavstvo i analiziramo primjenu kako bi se mogli dati valjani i konstruktivni argumenti za izmjene, preporuke za poboljšanje zakonodavstva i njegove primjene, zakonodavnih procesa i problema u primjeni, kao i najboljih praksi koje su dale rezultate. Ovo mora biti stalna aktivnost svih sindikata ali i nevladinih organizacija koje rade na području radnih prava. Odgovori javnosti na probleme i upitne odluke u području radnih prava, temeljeni na objektivnim i analitičkim informacijama, pridonijet će javnom imidžu sindikata i njihovom utjecaju na socijalne partnere i dijalog. Radno zakonodavstvo u ime Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava prati predsjednica granskog Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Lejla Ćatić.

U drugoj polovini 2021. godine je doneseno više propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Informacija sadrži nova zakonska rješenja, kao i informaciju o utvrđivanju najniže plaće u Federaciji BiH, zaključivanju granskih kolektivnih ugovora, te uvezivanju staža radnika u Federaciji BiH.

Informaciju o zakonima i drugim propisima u drugoj polovini 2021. godine možete preuzeti ovdje:

Informacija o zakonima i drugim propisima u Federaciji BiH 01.7. do 24.12. 2021.

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.