HBŽ-Kanton 10 / HNK-Kanton 7 / USK-Kanton 1 / ŽZH-Kanton 8

U Bihaću i Mostaru održana razmjena dobre prakse sa švedskim ABF-om i obuka predstavnika sindikata iz 4 kantona/županije

U okviru projekta „Zajedno za radnička prava“ koji implementira Centar za građansku suradnju iz Livna uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra iz Švedske, 21. i 22. 05. 2024. godine održane su dvije obuke predstavnika sindikata u Bihaću i Mostaru te razmjena dobre prakse sa švedskim ABF-om.

Sudionici su bili predstavnici sindikata Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava, članovi Mobilnog tima Koalicije, švedskog ABF-a i zainteresirani članovi sindikata.

Iz Centra za građansku suradnju, Livno, su istaknuli činjenicu da su radnici u BiH šampioni u plaćanju najviših stopa poreza i doprinosa na plaće u Europi i šire. Predstavnice švedskog ABF-a, Mariana Emanuelsson i Camilla Morberg, su govorile o ulozi ABF-a u Švedskoj istaknuvši da je veoma važna edukacija sindikalnog članstva kroz suradnju sindikata i ABF-a, te zašto je potrebno provoditi redovite edukacije.

BH radnik šampion u plaćanju doprinosa na platu

Predavanja i prezentacije održala je Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade, drveta i papira BiH, pravnica i vrsni sindikalac na odabrane i aktualne teme: Uloga i značaj sindikata u odlučivanju o pravima radnika/radnica (Donošenje i izmjene propisa (zakona, pravilnika) u suradnji sa sindikatima; Pravo sindikata i sindikalne akcije; Mirno rješavanje spora) te Osnove ekonomije rada (Sistem plaćanja i nagrađivanja – obračun plaće).

CGS - Bihać ABF

U prvom dijelu Ćatić je govorila o ulozi Sindikata u skladu sa Zakonom o radu, o Zakonu o vijeću zaposlenika prilikom donošenja propisa kod poslodavca, rokovima za konsultacije i vremenu stupanja na snagu akata koji se donose po obavljenoj konsultaciji te o izmjeni ugovora o radu u toku trajanja radnog odnosa.

CGS- Mostar Lejla Ćatić

U okviru podteme “Pravo sindikata i sindikalne akcije” razgovaralo se o neotuđivom pravu sindikata na kolektivno pregovaranje i vođenje štrajka, kao i o drugim „akcijama radnika” koje su danas prilično popularne a to je “radnički neposluh”, paraleli između protesta i štrajka te o  Zakonu o mirnom rješavanju sporova.

U drugom dijelu bilo je govora o najnižoj plaći, njenom trenutnom uređenju i isplati u FBiH, poreznim osnovicama i obračunu bruto i neto plaće. U 2023. godini najniža plaća iznosila je 596, a u 2024. iznosi 619 KM.

Zadatak suvremenih sindikata je regrutiranje novih članova, jer se snaga sindikata mjeri u broju njegovih članova (reprezentativnost), političkoj i financijskoj neovisnosti.

Informiranje, komunikacija, interaktivan rad, akcije, kampanje, kontakti sa članstvom ali i potencijalnim članovima osnove su za postizanje željenog cilja.

 

 

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.