Ostale Vijesti

Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava: Socijalni dijalog i odnos prema radu i radniku“

Centar za građansku suradnju Livno je u petak, 14.6.2019. godine organizirao županijski/kantonalni sastanka u okviru Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava na temu: “Socijalni dijalog i odnos prema radu i radniku“. Sastancima su prisustvovali sindikati i nadležne institucije, kao i lokalni mediji.

Uvodničari na sastancima bili su Vesna Ćorluka iz Neovisnog sindikata uposlenih u osnovnim školama ŽZH i Marko Žižić ispred Sindikata djelatnika MUP-a HBŽ, koji su podijelili svoja iskustva o suradnji sindikata sa institucijama i poslodavcima, postignućima sindikata ali i problematici sa kojima se isti susreću.

Tokom izlaganja Vesna Čorluka se dotaknula problematike nepoštivanja radnika i rada od strane poslodavca, nepoštivanja zakonskih propisa koji na kraju dovode do kršenja osnovnih radničkih prava. Kako je navela, sindikati i poslodavci nisu ravnopravni partneri u socijalnom dijalogu , jer poslodavci doživljavaju sindikate kao neprijatelje, a radnike kao potrošnu robu,  te dok god se ovakav negativan stav ne promjeni problematika sa kojom se susreću  neće se riješiti. Poslodavci moraju cijeniti rad, uplaćivati radni staž, poštovati radnike kroz razgovore i pregovore, jer će u suprotnom ostati bez stručne radne snage, te će morati uvoziti nestručnu radnu snagu. Svjedoci smo odljeva sve više radno sposobnog stanovništva, koje ne bih odlazilo kada bi im rad bio pravedno plaćen u odnosu na životne troškove. Također, dotaknula se teme važnosti osnivanja Ekonomsko/gospodarsko socijalnog vijeća, Mirovnog vijeća,  formiranja Sindikata u privatnom sektoru i udruga poslodavca na županijskoj razini, što se u kasnijem razgovoru sa sudionicima pokazao kao jedan od ključnih probleme, s obzirom da na razini županija HBŽ, ŽZH i HNŽ isti nisu uspostavljeni što otežava rad, ali i uspostavu socijalnog dijalog sindikata i poslodavaca. Kako su naveli predstavnici sindikata, formiranjem Ekonomsko/gospodarsko socijalnog vijeća, Mirovnih vijeća i udruženja poslodavaca omogućio bi sindikatima i radnicima sudjelovanje u većem opsegu te kreiranje  prioriteta u ostvarivanju radničkih prava.

Marko Žižić ispred Sindikata djelatnika MUP-a, osvrnuo se na nedavnu problematiku sa kojom se  sindikat susreće u  socijalnom dijalogu sa Vladom HBŽ. Kako je naveo Vlada HBŽ ima ignorantski stav prema sindikatu. A problematika je materijalno-tehnički status policijskih službenika koji je na nezadovoljavajućem nivou i treba se poboljšati. Također, osvrnuo se na nedavno održani štrajk upozorenja zbog neprovođenja pojedinih odredbi kolektivnog ugovora iz prošle godine koji se odnose na utvrđivanje osnovice, dodatak na ocjenu i kolektivno osiguranje, ali i na potrebu donošenja zakona kojim bi se regulirala plaća uposlenih u MUP-u, a koji je trebao biti donesen 2010. god. i usklađena sa zakonom FBIH. Kako je predsjednik Sindikata djelatnika Mup-a Dražan Mišić naveo: „Želimo da budemo plaćeni u onoj mjeri u kojoj smatramo da vrijedi naš rad, s obzirom na opis posla koje obavljamo i opasnosti sa kojima se svakodnevno susrećemo“. Predstavnici sindikata su naglasili da bez solidarnosti i sindikalnog organiziranja i udruživanja, nema ni poboljšanja položaja radnika i njegovih prava.

Sudionici ispred resornih institucija istaknuli su problematiku nepovezanosti službi i institucija, odnosno poteškoće u komunikaciji i razmjeni  informacija, što često za rezultat ima neblagovremenu reakciju, posebno u slučajevima rada na crno.  Predstavnik ispred Županijskog zavoda za upošljavanje istaknuo je da sa poslodavcima imaju lošu suradnju i da su isti nezainteresirani za programe koje ova institucija nudi u pogledu potražnje radne snage, prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika. Također, istaknuo je i problematiku zloupotrebe zakonskih propisa od strane poslodavaca u pogledu novčanih naknada. Praksa je pokazala da pojedini poslodavci nakon 8 mjeseci rada daju radniku otkaz kao tehnološkom višku, te ih nakon 3 mjeseca, ponovno zapošljavaju.

Međutim, ono što je važno naglasiti jeste da su institucije i sindikati identificirali probleme, ali i ponudili zajedničke preporuke za poboljšanje daljnjeg rada. Kao ključne komponente naveli su:

– potrebu za uspostavljanjem županijskih Mirovnih vijeća, Ekonomsko/gospodarsko socijalnih vijeća kao i udruženja poslodavac,

– insistiranje na provođenju zakona, ali i pokretanju inicijativa za  izmjene i dopune zakona koji su se u praksi  pokazali nefunkcionalnima, kao što je Zakon o štrajku (procedure koje navedeni zakon propisuje je loše uređen za radnike i sindikate)

– uspostavljanje bolje suradnje sindikata i institucija, ali i poboljšanje suradnje između sindikata, te uspostavljanje sistema bolje razmjene informacija i  koordinacije aktivnosti.

– edukacija sindikalnih povjerenika i radnika o njihovim pravima i obavezama.

Sastanak je održan u okviru projekta “Zajedno za radnička prava“ koji podržava Međunarodni  Olof Palme Centra.

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.