HBŽ-Kanton 10 / HNK-Kanton 7 / Naša podrška / USK-Kanton 1 / ŽZH-Kanton 8

Održani kantonalni/županijski sastanci sindikata u K10/HBŽ, USK, HNK i ŽZH

Bihać1

U okviru projekta „Zajedno za radnička prava“ koji implementira Centar za građansku suradnju iz Livna uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra iz Švedske, održana su četiri kantonalna/županijska sastanka sindikata, i to u Kantonu 10, Unsko-sanskom kantonu, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Županiji Zapadnohercegovačkoj.

Sudionici sastanaka su bili članovi Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava i članovi Mobilnog tima Koalicije, predstavnici sindikata iz javnog i privatnog sektora, predstavnici udruženja poslodavaca i zainteresirani radnici/ce koji nisu članovi sindikata.

Tema Kantonalnog sastanak sindikata K10/HBŽ bila je „Problematika sindikata u K10/HBŽ i Osnivanje sindikata u privatnom sektoru“. Uvodničar na navedene teme je bio Marko Žižić iz Sindikata djelatnika MUP-a HBŽ i član Mobilnog tima koji je istaknuo potrebu za jačim sindikalnim organiziranjem, aktiviranjem i omasovljavanjem sindikata na području Kantona 10 u javnom i u privatnom sektoru i informiranje radnika/ca o njihovim pravima.

Livno

Na Kantonalnom sastanku sindikata USK u Bihaću, uvodničarka na prvu temu „Zaštita na radu“ je bila Zehra Hadžić, predsjednica Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja USK i članica Mobilnog tima Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava koja je prezentirala Zakon o zaštiti na radu, uvjete za provedbu zakona kao i Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca. Uvodničar na drugu temu sastanka „Vještine i tehnike kolektivnog pregovaranja“ je bio Muhamed Mahmutović, također član Mobilnog tima Koalicije i predsjednik Kantonalnog odbora USK Saveza samostalnih sindikata BiH koji je u svom izlaganju predstavio vještine koje treba imati svaki pregovarač koji ide na kolektivno pregovaranje s poslodavcem i tehnike kojima se treba služiti kako bi pregovori bili uspješni.

Mostar

U Mostaru je održan Kantonalni sastanak sindikata HNK na teme „Problematika sindikata u HNK i Osnivanje sindikata u privatnom sektoru“, a uvodničarka na sastanku je bila Edina Čomić, također članica Mobilnog tima Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava i predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture HNK. Predstavnici sindikata u HNK razgovarali su o problemima s kojim se suočavaju i svakodnevnoj sindikalnoj borbi za ostvarivanje boljih radničkih prava, a istaknuta je potreba za jedinstvom sindikata, solidarnim djelovanjem i međusobnom podrškom posebno na razini kantona/županije, kako bi se ostvarili ciljevi koji su zajednički svim radnicima/cama, a to su bolja radnička prava i bolji uvjeti rada.

Posušje

Županijski sastanak sindikata ŽZH održan je u Posušju, a tema razgovora je bila „Problematika sindikata u ŽZH i Osnivanje sindikata u privatnom sektoru“ koju je prezentirao Vjekoslav Markota, predsjednik Sindikata djelatnika MUP-a ŽZH i član Mobilnog tima Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava. Sudionici sastanka su predstavili svoje sindikalne aktivnosti i postignuća kao i nastojanja za jačanje sindikalnog pokreta. Bilo je riječi i o inicijativi za osnivanje koordinacije sindikata Županije Zapadnohercegovačke koja bi služila kao poveznica svih sindikata koji djeluju na tom području i omogućila bi bolju i lakšu komunikaciju, međusobnu podršku, jedinstveno djelovanje za ciljeve svih radnika/ca i snažniji nastup prema socijalnim partnerima, poslodavcima i javnosti.

Sindikati na području jugozapadne BiH mišljenja su da sindikate treba osnaživati i motivirati radnike/ce da se uključe i/ili organiziraju sindikalno kako bi borba za ostvarivanje boljih radničkih prava bila kontinuiran proces i kako bi se pravovremeno moglo reagirati na sva kršenja i nepravilnosti u radu. Potrebna je i veća angažiranost sindikata u svakodnevnom djelovanju i životu kako bi se steklo povjerenje u sindikalnu borbu i vratila snaga sindikata kao punopravnog dionika u ostvarivanju boljih uvjeta rada za svakog radnik/cu. Sindikalnim organizacijama je nužno konstantno funkcioniranje i prisutnost u svim sferama zajednice da bi u punom smislu bili nositelji promjena i borci za bolja prava radnika/ca.

Bihać2

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.