Ostale Vijesti

Održan godišnji sastanak Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava

Uz financijsku potporu Međunarodnog Olof Palme Centra, Centar za građansku suradnju iz Livna, organizirao je već tradicionalno godišnji sastanak Koalicije za bolju zaštitu radničih prava, u sklopu projeka Radimo zajedno za radnička prava. Kako se i 10. 12. obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, naglasak je stavljen na radnička prava, koja su, nažalost svake godine sve više povrijeđuju na prostoru Bosne i Hercegovine.

CGS Livno je istaknuo da je već četvrtu godinu za redom održana besplatna pravna pomoć, u sklopu koje se pomaže obespravljenim radnicima i sindikatima. U 4 godine je pruženo preko 3 000 pravnih savijeta, koje su pružali pravnici na području 4 kantona/županije, a ova godina broji preko 200 pravnih savijeta.

Tema sastanka je bila „Novi Zakon o radu i aktivnosti koje slijede nakon donošenja“, koju je obrazložila Lejla Ćatić, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH uz diskusiju prisutnih predstavnika sindikata iz 4 kantona/županije.

Kao što je na početku samog sastanka istaknuto, Zakon o radu nije u tolikoj mjeri loš, jer detaljnije razlaže neke od odredbi. Uz pozitivne promjene, također je istaknuto da nažalost ima i odredbi koje stavljaju radnika u nepovoljniji položaj.

Lejla Ćatić je istaknula da novi Zakon o radu donosi 54 nove ili novelirane odredbe u odnosu na stari Zakon o radu. Objašnjeno je i što je to puno i nepuno radno vrijeme, radno vrijeme u pripravnosti, skraćivanje radnog vremena, prekovremeni rad, preraspodjela radnog vremena, noćni rad. „Obavezno je vođenje evidencije i to svakodnevna i matična, je vrlo povoljna za radnike, jer poslodavac neće više moći krivo prikazivati odrađene radne sate.“ , istaknula je Ćatić.

Također je istaknuto da sindikati trebaju nadolazeći period posvetiti Kolektivnom ugovoru, Pravilniku o radu i Ugovoru o radu, da se već stečena prava ne bi umanjila.

цени на ноутбукичугунная сковорода вокв гуглекачественный копирайтингстоимость рекламного щитассылкахарьков

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.