Radničke priče

Radnici u drvnoj industriju u Drvaru bez zaštite (2013.)

Autorica teksta: Kata Marijan Krželj, Centar za građansku suradnju Livno Demokratsko društvo podrazumijeva dostojanstven život i rad, kao jedno od ljudskih prava koje spada u kategoriju ekonomskih i socijalnih prava. Nažalost, radnici u Bosni i Hercegovini ne mogu se pohvaliti dostojanstvenim uvjetima rada; život radnika […]