Korisni linkovi

Institucije:

 1. Federalni zavod MIO/PIO
 2. Federalni zavod za zapošljavanje 
 3. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH
 4. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
 5. Federalni zavod za javno zdravstvo 
 6. Udruženje poslodavaca FBiH
 7. Porezna uprava FBiH
 8. Privredna/Gospodarska komora FBiH
 9. Vlada USK
 10. Vlada HBŽ
 11. Vlada ŽZH
 12. Vlada HNŽ-K
 13. Parlament FBiH
 14. Vlada FBiH
 15. Parlamentarna skupština BiH
 16. Predsjedništvo BiH
 17. Vijeće ministara BiH
 18. Ministarstvo pravde BiH
 19. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
 20. Sud BiH
 21. Ustavni sud BiH
 22. Pravobranilaštvo BiH
 23. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
 24. Vrhovni sud FBiH
 25. Arhiv BiH
 26. Službeni list BiH
 27. Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH
 28. Agencija za statistiku BiH
 29. Agencija za privatizaciju FBiH 
 30. Federalni zavod za statistiku 

Sindikati u BiH:

 1. Savez samostalnih sindikata BiH
 2. Sindikat hrvatskih telekomunikacija Mostar
 3. Sindikat Hrvatske pošte Mostar
 4. Sindikat PPDIVUT BiH 
 5. Sindikat penzionera u BiH
 6. Sindikat BH Pošta Sarajevo
 7. Sindikat BH Telecoma
 8. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika FBiH
 9. Sindikat metalaca FBiH
 10. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH
 11. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH
 12. Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH 
 13. Samostalni sindikat radnika komunalne privrede u FBiH
 14. Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH
 15. Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u FBiH
 16. Samostalni sindikat radnika nafte i petrohemije FBiH
 17. Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH
 18. Sindikat tekstila, kože, obuće i gume FBiH
 19. Sindikat elektroenergetskih radnika FBiH
 20. Nezavisni sindikat uposlenika Elektroprivrede HZHB Mostar
 21. Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u FBiH
 22. Samostalni sindikat saobraćaja i veza u BiH
 23. Samostalni sindikat željezničkih radnika u BiH
 24. Samostalni sindikat radnika u finansijskim organizacijama BiH
 25. Unija samostalnih sindikata policije FBiH
 26. Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH
 27. Savez sindikata Republike Srpske
 28. Konfederacija sindikata Republike Srpske
 29. Unija neovisnih sindikata
 30. Sindikat srednjih škola HNŽ
 31. Sindikat srednjih škola SBŽ
 32. Sindikat osnovnih škola SBŽ
 33. Sindikat osnovnih škola ZHŽ
 34. Sindikat srednjih škola ZHŽ
 35. Sindikat Klinička bolnica Mostar
 36. Sindikat željeznica u HNŽ-u
 37. Sindikat Dom staraca Mostar
 38. Sindikat Šuma Herceg-Bosne
 39. Sindikat Aluminij dd
 40. Sindikat Žitopromet Mostar
 41. Sindikat Konstruktor Čapljina
 42. Sindikat Komunalno Ljubuški
 43. Sindikat Dječji vrtići Mostar
 44. Sindikat Lasta Čapljina
 45. Sindikat hotela Ero Mostar

Besplatna pravna pomoć:

 1. Centar za građansku suradnju Livno
 2. Mreža pružalaca besplatne pravne pomoći BiH
 3. Vaša prava BiH
 4. Centar za pravnu pomoć ženama
 5. Fondacija lokalne demokratije
 6. Centar informativno-pravne pomoći Zvornik
 7. Centar za ljudska prava Mostar
 8. Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Kanton Sarajevo
 9. Kantonalni zavod za pravnu pomoć Zenica
 10. Županijski zavod za pravnu pomoć Široki Brijeg
 11. Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Tuzla
 12. Zavod za pružanje pravne pomoći županije Posavske-Odžak
 13. Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Goražde
 14. Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Bihać
 15. Centar za pružanje besplatne pravne pomoći-Vlada RS-Ministarstvo pravde RS
 16. Besplatna pravna pomoć Saveza sindikata RS
 17. Transparency International Bosna i Hercegovina
 18. Registar besplatne pravne pomoći – ACCOUNT

Tražite posao?

Linkovi koji Vam mogu biti korisni:

 1. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 2. Projekt zapošljavanja mladih
 3. posao.ba
 4. moj-posao.net
 5. job.ba
 6. zaposljavanje.ba
 7. bolji.posao.com 
 8. mali oglasi za 5
 9. careerjet.ba
 10. poslovi.infostud.com 
 11. posao.hr
 12. njuskalo.hr
 13. oglasnik.hr

fostex th 7bbtruck box coverзагранпаспорта украинапозиции сайта по ключевым словамdiva escort malaysiaвзломатьпродвижение сайта своими руками

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.