Zakoni i propisi

Informacija o  zakonima  i drugim propisima u 2019. godini
Zakoni i propisi

Informacija o zakonima i drugim propisima u 2019. godini

Centar za građansku suradnju Livno je, u okviru dugoročnog projekta „Zajedno za radnička prava“ i Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava (Koalicija), proveo niz aktivnosti radi zaštite prava radnika pojedinaca ali i jačanja sindikalnih organizacija kao kolektivne zaštite i snage radnika. U 2019. godini pratili […]

Zakoni i propisi

Zakoni kojima se reguliraju prava radnika po različitim osnovama

  Zakon o radu FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 26/2016 i 89/2018); Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima nagažovanim na radu (“Sl. novine FBiH” br.:92/16); Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Sl. […]

Zakoni i propisi

CGS: Inoformacija o zakonima i drugim propisima u 2018. godini

U 2018. godini praćene su aktivnosti i postupak rasprave i usvajanja novih zakonskih i podzakonskih propisa u Federaciji BiH, prvenstveno onih koji se tiću radnika i radnica, ali i drugih propisa koji imaju opći karakter i posredno dejstvo na sektor rada i socijalne zaštete. Prošle […]

Zakoni i propisi

CGS: Informacija o zakonima i drugim propisima u prvih šest mjeseci 2018. godine

U prvih šest mjeseci 2018. godine usvojeno je nekoliko novih zakonskih rješenja, odnosno utvrđeni prijedlozi zakona koji su bitni za radnike i njihov status. S tim u vezi, u ovoj informaciji navedeni su osnovni zakoni, kao i neki drugi porpisi, odnosno inicijativa Vlade Federacije BiH […]

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.