Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

Zakoni kojima se reguliraju prava radnika po različitim osnovama

  Zakon o radu FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 26/2016 i 89/2018); Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima nagažovanim na radu (“Sl. novine FBiH” br.:92/16); Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Sl. […]

Zakoni i propisi

CGS: Inoformacija o zakonima i drugim propisima u 2018. godini

U 2018. godini praćene su aktivnosti i postupak rasprave i usvajanja novih zakonskih i podzakonskih propisa u Federaciji BiH, prvenstveno onih koji se tiću radnika i radnica, ali i drugih propisa koji imaju opći karakter i posredno dejstvo na sektor rada i socijalne zaštete. Prošle […]

Zakoni i propisi

CGS: Informacija o zakonima i drugim propisima u prvih šest mjeseci 2018. godine

U prvih šest mjeseci 2018. godine usvojeno je nekoliko novih zakonskih rješenja, odnosno utvrđeni prijedlozi zakona koji su bitni za radnike i njihov status. S tim u vezi, u ovoj informaciji navedeni su osnovni zakoni, kao i neki drugi porpisi, odnosno inicijativa Vlade Federacije BiH […]

NACRT ZAKONA O DOPRINOSIMA FBiH
Zakoni i propisi

NACRT ZAKONA O DOPRINOSIMA FBiH

U nastavku Vam donosimo Nacrt zakona o doprinosima

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.