Zakoni i propisi

Sindikati iz medija saznali da je Vlada FBiH donijela Odluku o iznosu najniže plaće za 2024. godinu – Način i okolnosti donošenja predmetne Odluke upitni –

Odluka o iznosu najniže plaće FBIH

 

Dana 04.01.2024. godine u medijima je  objavljena informacija da je Vlada Federacije BiH, na svojoj sjednici 29.12.2023. godine donijela Odluku o iznosu najniže plaće za 2024. godinu te, da je Odluka objavljena u „Službenim novinama FBIH“, br.: 101/23 od 29.12.2023. godine.

Uvidom u „Službene novine FBIH“ zaista se može utvrditi da je Odluka objavljena na dan 29.12. prošle godine, a iz iste zaključiti, da je Vlada Federacije istu donijela na dan objave, na svojoj  „46. hitnoj sjednici“. Imajući u vidu dosadašnju praksu, najbrža objava propisa u službenom glasilu bila je narednog dana od dana donošenja.

Prema Odluci, najniža plaća u Federaciji BIH za 2024. godinu iznosi  svega 619,00 KM.

Način i okolnosti donošenja predmetne Odluke upitni su i misterija. Sve do danas, na zvaničnoj web stranici Vlade FBIH nema objave vezano za donošenje predmetne Odluke. Praksa je, da se na stranici Vlade Federacije BIH redovno, isti dan po održanoj sjednici, objavi informacija sa redovne, ili hitne sjednice. Na dan 04.01.2024. godine na web stranici Vlade Federacije BIH posljednje su objavljene informacija sa 44. hitne i  45. hitne sjednice Vlade FBIH, koje su održane 28.12.2023. te informacija sa  24. redovne sjednice Vlade FBIH koja je održana na dan 29.12.2023. godine, https://fbihvlada.gov.ba/bs/24-sjednica-vlade-fbih-16052. Dakle, još uvijek nema informacije o održanoj „46.hitnoj sjednici“ Vlade Federacije BIH iako se na istoj raspravljalo o izuzetno značajnoj temi, najnižoj plaći radnika u Federaciji BIH u 2024.

U samoj Odluci utvrđeno je da se ista donosi „nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem“, što je sigurno daleko od istine. Reprezentativni sindikati sa svojim legalnim i legitimnim predstavnicima upoznati su o donošenju odluke isključivo iz medija.  Interesantno je, da ni sam predsjednik ESV-a nije bio upućen u donošenje Odluke, odnosno „konsultaciju“ kako je to Vlada FBIH Odlukom utvrdila. Od konstituiranja nove Vlade u Federaciji BiH nije održana niti jedna sjednica ESV-a.

Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Edhem Biber i predstavnik delegacije Sindikata u ESV-u Mevludin Bektić osporili su krivi navod u Odluci, https://faktor.ba/vijest/biber-i-bektic-notorna-je-laz-da-se-vlada-fbih-konsultovala-sa-esv-om-o-najnizoj-placi-a-zakon-izricito-kaze-da-mora/220932 .

Na kraju, nameće se zaključak, da se Vladi Federacije BIH jako žurilo, pa je odlučila posljednji radni dan u 2023. godini, pod velom tajne „hitno“ donijeti Odluku o iznosu najniže plaće u Federaciji BiH u 2024. godini kako bi ispunila obećanja za 2023. i tim potezom „unaprijediti“ prava radnika u Federaciji BiH povećanjem najniže plaće za  svega 23 KM. Utvrđeni iznos najniže plaće u Federaciji BiH manji je od prosječne plaće u Republici Srpskoj za tekuću godinu za skoro 300 KM.

Postavlja se pitanje šta radnici u Federaciji BIH mogu očekivati i kako da sindikati zaštite prava svojih članova kada organ izvršne vlasti flagrantno krši Zakon o radu, te u Odluci  daje netočne navode.

Nakon praznih obećanja da će plaća radnika u FBiH od 01.01.2024. godine biti  uvećana i iznositi najmanje 1.000 KM, ishitrenog donošenja Uredbe o pomoći koju može isplatiti poslodavac, a koja je, kako je sada potpuno jasno, donesena isključivo u korist zaposlenih u institucijama u Federaciji BiH (koji plaću primaju iz budžeta), Vlada Federacije BiH ide korak dalje i plaću radnika koji pune budžete u Federaciji BiH povećava, vjerovali ili ne za svega 23 KM.

Poražavajuće je, da se nakon objavljene vijesti o najnižoj plaći za 2024. godinu, pojedini „predsjednici“ sindikata u medijima hvale  kako su bili upućeni u namjeru Vlade Federacije BiH o donošenju odluke o najnižoj plaći za 2024. godinu te istu podržavaju, a do jučer su upravo ti isti zagovarali donošenje „Zakona o najnižoj plaći od 1.000KM“.

Ako sagledamo sve okolnosti i izjave, sada sa sigurnošću možemo utvrditi, da su pompezne izjave i „zalaganja“  prozvanih „sindikalaca“ i predstavnika vlasti u Federaciji BiH u 2023. godini bila samo prazna obećanja, bez konkretnog osnova i namjere te zamajavanje radnika da će njihove plaće od 01.01.2024. godine biti povećane i iznositi najmanje  1.000 KM.

Nesporno se nameće zaključak, da su im namjere bile sasvim drugačije, prividno unapređenje prava radnika u Federaciji BiH, koje su namjeravali realizirati kroz usvajanje propisa o „najnižem primanju radnika do  1.000 KM“, a koje sadrži plaću od oko 600 KM, topli obrok u visini 1% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku i naknadu za prijevoz.

Propis nije donesen, pa nije ni bilo potrebno, jer radnici u Federaciji BiH ostvaruju navedeno primanje!

Toliko o borbi i dobroj namjeri da se unaprijede prava radnika u Federaciji BiH od 01.01.2024. godine!

 

Centar za građansku suradnju, Livno

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.