HBŽ-Kanton 10 / HNK-Kanton 7 / USK-Kanton 1 / ŽZH-Kanton 8

Četiri članice Koalicija za bolju zaštitu radničkih prava održale edukacije za sindikalne povjerenike i članove!

U okviru projekta „Zajedno za radnička prava“ koji implementira Centar za građansku suradnju iz Livna uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra iz Švedske, održane su četiri edukacije u kantonima/županijama: 10/HBŽ, 1/USK, 7/HNŽ i 8/ŽZH.

Prvu edukaciju je održao Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja, odgoja, nauke i kulture BiH, Kantonalni odbor USK, 12.11.2022. godine pod nazivom “Ja želim, znam i hoću biti aktivni sindikalni povjerenik”. Na edukaciji je sudjelovalo 21 sindikalni povjerenik/ica. Prezentirane su dvije teme: “Vođenje štrajka” koju je prezentirao predsjednik sindikata Samir Fajić i “Poslovanje udruženja, sindikata sa financijskog aspekta” koju je prezentirala tajnica sindikata Minela Hajrulahović.

Edukacija održana u Bosanskoj Krupi, 12.11.2022.

Druga edukacija održana je u Bihaću, 03.12.2022. godine, za 45 sindikalnih povjerenika/ca Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja FBiH, Kantonalni odbor USK. U sklopu edukacije obrađene su dvije teme: ,,Kolektivno pregovaranje,, koju je prezentirala predsjednica sindikata Zehra Hadžić i ,,Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog i osnovnog obrazovanja i odgoja za teritorij USK” koju je prezentirao Idriz Avdić.

Edukacija u Bihaću, 3.12.2022.

Treća edukacija pod nazivom: “Želim i mogu biti kvalitetan sindikalni aktivista” održana je u Blagaju kraj Mostara, 15.12.2022. godine, za 16 sindikalnih povjerenika/ca Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture BiH, Kantonalni odbor HNK. U sklopu edukacije obrađene su dvije teme koje su bile vezane za financijsko i kancelarijsko poslovanje u sindikalnim organizacijama. Teme su obradili i prezentirali  uposlenici Računovodstvene agencije “Bilans” i predsjednik Skupštine SSVOONK-a BiH Admir Terzić.

Edukacija u Blagaju, Mostar, 15.12.2022.

Četvrta edukacija održana je na način da je Nezavisni sindikat uposlenih u srednjim školama Zapadnohercegovačog kantona/županije izradio informativnu brošuru za sindikalne povjerenike. Brošura sadrži osnovne informacije bitne za članove/ice sindikata i provjerenike i služit će kao jedan oblik prve pomoći za radnike/ce i sindikalce. Brošuru možete pogledati na linku: Priručnik o borbi za radnička prava.

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.