Zakoni i propisi

CGS: Inoformacija o zakonima i drugim propisima u 2018. godini

U 2018. godini praćene su aktivnosti i postupak rasprave i usvajanja novih zakonskih i podzakonskih propisa u Federaciji BiH, prvenstveno onih koji se tiću radnika i radnica, ali i drugih propisa koji imaju opći karakter i posredno dejstvo na sektor rada i socijalne zaštete. Prošle godine doneseno je ukupno 18 zakona na području Federacije BiH i 17 uredbi. Informacija sadrži pregled zakona i uredbi kojima se direktno ili indirektno regulišu prava radnika i radnica, odnosno koji se tiću privrednih subjekata.
U prvih šest mjeseci napravljena je iscrpna informacija novih zakonskih rješenja sa obrazloženjem novina koje su propisane istima.
U nastavku slijedi pregled novih zakonskih rješenja u 2018. godini, tačnije zakona koji su usvojeni i u primjeni su. Informacija sadrži i zakone o kojima se raspravljalo ali nisu usvojeni tokom 2018. godine kao i neke od zakona koji će biti aktuelni u 2019. godinini. Izdvojene su ui tri uredbe donesene u 2018. godini.

INFORMACIJA O ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA IZ 2018. GODINE

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.