HBŽ-Kanton 10 / HNK-Kanton 7 / Publikacije i analize / USK-Kanton 1 / ŽZH-Kanton 8

Informacija o broju aktivnih predmeta iz oblasti radnog prava na 11 općinskih i 4 kantonalna suda

Centar za građansku suradnju je u prethodnom periodu  proveo istraživanje u okviru projekta „Zajedno za radnička prava“ .

Istraživanje je provedeno u suradnji sa općinskim sudovima: Livno, Mostar, Konjic, Čapljina, Široki Brijeg, Ljubuški, Bihać, Cazin, Sanski Most, Bosanska Krupa i Velika Kladuša.

Na svih 11 općinskih sudova u 2022. godini evidentno je smanjenje broja aktivnih predmeta iz oblasti radnog prava, u odnosu na prethodni period, 2016. i 2019. godinu.

Aktivnih premeta iz oblasti radnog prava na predmetnim sudovima u 2022. godini je ukupno 345.

Pojedinačne podatke za sve sudove možete pronaći na infografici i grafikonu.


Infografika za OPC 2022. Općinski sudovi final

 

OPC Grafikon općinskih sudovi 2022

Također, za potrebe navedenog istraživanja kantonalni sudovi Unsko sanskog kantona, Kantona 10,  Zapadno hercegovačkog kantona i Hercegovačko neretvanskog kantona, dostavili su tražene podatke u zakonskom roku.

Na 4 kantonalna suda u 2016. godini je bilo 858  aktivnih predmeta iz oblasti radog prava, u 2019. godini taj se broj povećao, posebno radi Kantonalnog suda Mostar koji je imao 2.979 aktivnih premeta, zbog čega je ukupan broj aktivnih premeta iznosio 3.390.

U 2022. godini broj aktivnih premeta iz oblasti radnog prava je 801, a detaljnije informacije možete pronaći na infografici i grafikonu.

Infografika za OPC 2022. Kantonalni sudovi final

OPC Grafikon kantonalni sudovi 2022

Aktivnost je implementirana uz podršku Međunarodnog Olof Palme centra.

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.