Zakoni i propisi

Informacija o Uredbi kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizaciju

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj jučer, 12.12.203. godine donijela je  Uredbu kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika isplate i način realizacije. Pravo na pomoć, uslijed inflatornog rasta cijena, ima lice koje ima zasnovan radni odnos sa poslodavcem u skladu sa članom 4. Zakona o radu. Ovo pravo imaju lica zatečena u radnom odnosu na dan isplate novčanog iznosa.

Poslodavac može, na osnovu uredbe, izvršiti isplatu pomoći u maksimalnom iznosu do 2.520 KM. Također, poslodavac može izvršiti isplatu pomoći i u iznosu koji je manji od ovog iznosa. Pomoć se može isplatiti u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe, a najkasnije do dana prestanka njenog važenja. Isplata pomoći će se vršiti isključivo na transakcijske račune radnika. Ova pomoć se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu. Isplata pomoći može se izvršiti do šest dijelova, s tim da ukupan iznos ne može preći 2.520 KM. Pomoć se može isplatiti i jednokratno.

Isplata pomoći vrši se svim zaposlenicima koji su zatečeni u radnom odnosu na dan isplate pomoći, bez diskriminacije na bilo koji način. Poslodavac je dužan donijeti interni akt kojim će se, između ostalog, urediti iznos pomoći, datum isplate, broj tranši i uslovi isplate. Uredba stupa na snagu narednog dana od objave u “Službenim novinama FBiH”, a prestaje da važi 30.6.2024. godine.

Kako je navedeno u obrazloženju Uredbe, set fisklanih zakona predstavlja prioritetnu aktivnost Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva financija, kao ovlaštenog predlagača. Ovim propisima planirano je smanjenje troškova poslodavaca, a povećanje plaća radnicima. .

U obrazloženju stoji da isto nije još realizirano uslijed kompleksnosti uticaja ova dva zakona na poslodavce,  radnike i budžete, zatim uticaja povećanja minimalne plaće, te načina pokrića potencijalnih budžetskih deficita koji će nastati uslijed usvajanja ovih propisa. S ciljem prevazilaženja trenutne situacije i stvaranju pretpostavki za usvajanje novog seta fiskalnih zakona, bilo je nužno donijeti ovu uredbu koja je ograničenog perioda važenja.

Ovom uredbom predviđena je mogućnost povećanja prihoda  radnika  u svrhu zaštite radnih mjesta, te izbjegavanje dodatnog pritiska na poslodavce kroz oslobađanje obaveze plaćanja poreza na dohodak i doprinosa na predviđeno povećanje prihoda. Očekivanja su da će se u što skorije vrijeme izmijeniti zakoni o porezu na dohodak i obavezni doprinosi, a ova privremena mjera data Uredbom dati željeni učinak s ciljem zaštite radnih mjesta.

Izvor: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.