Zakoni i propisi

Informacija o zakonima i drugim propisima od 1.7. do 31.12.2023. godine

Informacija o zakonima i drugim propisima u F BiH period 1.7. - 31.12.2023. godine

U okviru projekta „Zajedno za radnička prava“ pratimo radno zakonodavstvo i analiziramo primjenu kako bi se mogli dati valjani i konstruktivni argumenti za izmjene, preporuke za poboljšanje zakonodavstva i njegove primjene, zakonodavnih procesa i problema u primjeni, kao i najboljih praksi koje su dale rezultate. Ovo mora biti stalna aktivnost svih sindikata ali i nevladinih organizacija koje rade na području radnih prava. Odgovori javnosti na probleme i upitne odluke u području radnih prava, temeljeni na objektivnim i analitičkim informacijama, pridonijet će javnom imidžu sindikata i njihovom utjecaju na socijalne partnere i dijalog. Radno zakonodavstvo u ime Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava prati predsjednica granskog Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Lejla Ćatić.

Informaciju možete pronaći i pogledati na linku:

CGS Informacija o zakonima i drugim propisima 1.7. do 31.12.2023.

Projekt Zajedno za radnička prava podržava Međunarodni Olof Palme centar.

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.