Zakoni i propisi

Informacija o zakonima i drugim propisima u 2019. godini

zakon-o-radu

Centar za građansku suradnju Livno je, u okviru dugoročnog projekta „Zajedno za radnička prava“ i Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava (Koalicija), proveo niz aktivnosti radi zaštite prava radnika pojedinaca ali i jačanja sindikalnih organizacija kao kolektivne zaštite i snage radnika.

U 2019. godini pratili smo aktivnosti, postupak rasprave i usvajanja novih zakonskih i podzakonskih propisa u Federaciji BiH, prvenstveno onih koji se tiču radnika i radnica, ali i drugih propisa koji imaju opći karakter i posredan utjecaj na sektor rada i socijalne zaštite.

Tokom 2019. godine usvojen je manji broj zakona i podzakonskih akata, generalno. Nekolicina njih direktno ili indirektno regulira status, odnosno prava radnika iz oblasti rada i socijalne zaštite.  Zastoj u formiranju vlasti na Federalnoj razini, kao i kantonalnih vlada, razlog su veoma malog broja usvojenih propisa.

Jedan od krucijalnih zadataka Parlamenta Federacije BiH u 2019. godini bio je usvajanje Zakona o zaštiti na radu. U Federaciji BiH još uvijek se primjenjuje stari Zakon o zaštiti na radu iz Republike BiH koji datira iz 1990. godine. Zakon je neprimjenjiv u pogledu kaznenih odredbi jer su iste iskazane u valuti koja nije u primjeni u BiH. Osim toga, zakon i u drugim segmentima nije usklađen sa konvencijama Međunarodne organizacije rada (MOR) i direktivama Europske unije (EU).

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je 24.9.2019. godine Prijedlog zakona o zaštiti na radu (koji je većim dijelom usklađen sa međunarodnim standardima). Da bi isti bio primjenjiv u Federaciji BiH, Zakon treba usvojiti u istovjetnom tekstu i Dom naroda Federalnog parlamenta.

 

Informaciju o radnom zakonodavstvu i popis zakona i propisa iz ove oblasti možete naći ovdje!

CGS Zakoni i propisi kojima se uređuju prava radnika – informacija 12 2019

 

Projekt „Zajedno za radnička prava“, podržava Međunarodni Olof Palme Centar (Švedska).

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.