USK-Kanton 1

Kantonalni sastanak u okviru teme “Suradnja sindikata i institucija- bolja zaštita prava radnika“

Centar za građansku suradnju Livno je 5.6.2018. godine, organizirao kantonalni/županijski sastanak u okviru Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava na temu: “Suradnja sindikata i institucija- bolja zaštita prava radnika“ koji se održao u Bihaću. Sastanku su prisustvovali sindikati i nadležne institucije iz USK.

Uvodničar na sastanku bio  je Muhamed Mahmutović iz Saveza samostalnih sindikata BIH; Kantonalni odbor USK, koji je sa sudionicima podijelio iskustva o suradnji sindikata sa institucijama i poslodavcima, kao  i praktične primjere uspostave socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja iz perspektive sindikata. Kako je naveo u svom izlaganju  “Radnici su  kapital!“

014

Također, dotaknuo  se teme važnosti učešća sindikata u vanbudžetskim organima upravljanja kao što su fondovi i  upravna vijeća, što se u kasnijem razgovoru sa sudionicima pokazao kao jedan od ključnih probleme, s obzirom da se  na taj način radnicima i sindikatima onemogućuje  sudjelovanje u većem opsegu, te  kreiranje  prioriteta u ostvarivanju radničkih prava i donošenju odluka. U vezi zakonske regulative, istaknuli su potrebu da predloženi zakoni i podzakonski akti trebaju proći razmatranje i na Ekonomsko/gospodarsko socijalnom vijeću

Sudionici ispred resornih institucija istaknuli su problematiku nepovezanosti službi i institucija, odnosno poteškoće u komunikaciji i razmjeni  informacija, što često za rezultat ima neblagovremenu reakciju, posebno u slučajevima rada na crno. Međutim, ono što je važno naglasiti jeste da su institucije i sindikati identificirali probleme, ali i ponudili zajedničke preporuke za poboljšanje daljnjeg rada. Kao ključne komponente naveli su:

– potrebu za uspostavljanjem jednake reprezentativnosti predstavnika sindikata i institucija u   vanbudžetskim organima upravljanja, fondovima  i upravnim vijećima.

– insistiranje na provođenju zakona, ali i pokretanju inicijativa za  izmjene i dopune zakona koji su se u praksi  pokazali nefunkcionalnima,

– uspostavljanje bolje suradnje sindikata i institucija, ali i poboljšanje suradnje između sindikata, te uspostavljanje sistema bolje razmjene informacija i  koordinacije aktivnosti.

Sastanci su se održali uz financijsku podršku  Međunarodnog  Olof Palme Centra.

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.