Ostale Vijesti

Kolektivno pregovaranje i radno zakonodavstvo

04.05.2017. održan je trening za sindikate, u sklopu Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava. Tema treninga je bila “Kolektivno pregovaranje i radno zakonodavstvo”, a sudionici su bili sindikati s područja 4 kantona, USK, K10, ŽZH i HNK.

Na sastanku je istaknuto da je kolektivno pregovaranje ono što je trenutno vrlo aktualno i samim tim stavljaju sindikat i radnike u vrlo aktivno djelovanje.

Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira je istaknula tijekom svog predavanja važnost prava organiziranja i da nitko ne može osporiti to pravo.

„Čeka nas dosta težak period u kolektivnom pregovaranju jer sami radnici gube volju i želju za sindikatom. Teško ćemo vratiti vjeru radnika u sindikat, jer su sindikati izgubili potporu od strane radnika. Samom kolektivnog pregovaranju može se pristupiti isključivo ako imamo organiziran sindikat, koji imaju utvrđenu reprezentativnost. Sindikat mora imati svoje akte, pravilnike, statute, pravila. Mora biti uređen.“, istaknula je Lejla Ćatić u svom predavanju.

Također, problemi oko kolektivnog pregovaranja pojedinih sindikata, očituju se u dokazivanju reprezentativnosti, koja im nije priznata na kantonalnom nivou, ali jeste na federalnom, što ponovno stavlja problematiku nadležnosti u centar samog zbivanja. Sindikati trebaju da prestanu voditi svoje sitne bitke, već da povedu same radnike i da se s njima povežu, prvenstveno na terenu. Tijekom rasprave, istaknuto je da je prošlo vrijeme kada se sindikat vodio iz fotelje.

Centar za građansku suradnju Livno provodi, uz financijsku podršku Međunarodnog Olof Palme Centra projekt “Zajedno za radnička prava”, na području jugozapadne BiH.

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.