HBŽ-Kanton 10 / Naša podrška

Sindikat uposlenih u šumarstvu HBŽ održao edukaciju za sindikalne povjerenike/ce u Livnu

SUŠBHŽ edukacija 5

Sindikat uposlenih u šumarstvu HBŽ i Centar za građansku suradnju, zajedno su organizirali  edukaciju za 26 sindikalnih povjerenika/ca i članova/ica sindikata iz svih 6 općina HBŽ/K10.

U uvodnom dijelu predsjednik Sindikata uposlenih u šumarstvu HBŽ, Vladislav Janković, upoznao je sudionike u kojoj fazi je proces kolektivnog pregovaranja. Naime, ovaj sindikat nema potpisan kolektivni ugovor od 2017. godine i suočeni su sa nerazumijevanjem i ignorantskim odnosom Uprave i Nadzornog odbora ŠGD Hercegbosanske šume te Vlade HBŽ/K10. Sindikat je pokrenuo proces mirenja pred kantonalnim Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u skladu sa Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova.

Predavačica na edukaciji bila je Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade, drveta i papira BiH, pravnica i odličan poznavatelj radnog zakonodavstva. Teme edukacije za sindikalne povjerenike i članove su bile: značaj sindikata za radnike (temeljno radno zakonodavstvo), kolektivno pregovaranje, mirno rješavanje sporova (Zakon) i štrajk tj. primjena sindikalnih mjera (Zakon).

SUŠBHŽ edukacija 1

Na događaju je bio prisutan i Edin Didović iz Bosanskog Petrovca, povjerenik Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira za USK i K10, koji je prenio njihovo iskustvo vezano za kolektivno pregovaranje i ostvarivanje prava članova sindikata u ovom kantonu/županiji. Istaknuo je da imaju dobru suradnju sa Upravom poduzeća i Vladom ovoga kantona.

Edukacija je održana u okviru projekta „Zajedno za radnička prava“ koji podržava Međunarodni Olof Palme Centar iz Stockholma a Centar za građansku suradnju izravno podržava Sindikat uposlenih u šumarstvu HBŽ u borbi za ostvarivanje prava radnika kroz potpisivanje kolektivnog ugovora.

SUŠBHŽ edukacija 4

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.