Zakoni i propisi

Zakoni kojima se reguliraju prava radnika po različitim osnovama

 

 1. Zakon o radu FBiH (“Sl. novine FBiH”, br. 26/2016 i 89/2018);
 2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima nagažovanim na radu (“Sl. novine FBiH” br.:92/16);
 3. Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Sl. novine FBiH” br.: 13/19);
 • Uredba o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim  organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju  sa više od 50%ukupnog kapitala; (“Sl. novine KS”br.: 9/19); – Kantonu Sarajevo;
 • Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu; (još nije objavljena u sl. gl).
 1. Zakon o štrajku (“Sl. novine FBiH”, br. 14/00)
 2. Zakon o vijeću zaposlenika/uposlenika (“Sl. novine FBiH”, br.:38/04);
 3. Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju (“Sl. novine FBiH”, br.: 13/2018);
 4. Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti (“Sl. novine FBiH, br.: 66/201);
 5. Odluka o listi profesionalnih bolesti
 6. Pravilnik o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, postupku utvrđivanja i postupku revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (“Sl. novine FBiH”, br.:26/19);
 7. Zakonu o posredovanju u zapošljavanjui socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba  (“Sl. novine Federacije BiH”, br. 41/0122/05 i 9/08);
 8. Zakon o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, br. 22/90);
 9. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10 i 75/13);
 10. Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11);
 1. Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa (“Sl.novine FBiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06 ,14/09,45/16);
 2. Zakon o doprinosima (“Sl. novine FBiH”, br. 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 – dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016 i 34/2018);
 3. Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa (“Sl. novine FBiH”, br.: 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, i 39/18);
 4. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom
 5. Zakon o porezu na dohodak (“Sl.novine FBiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13);
 6. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak  (“Sl. novine FBiH,: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18);
 7. Zakon o jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole i naplate doprinosa (“Sl.novine FBiH” br. 42/09,109/12,86/15,30/16);
 8. Zakon o osnivanju insitituta za medicinsko vještaćenje zdravstvenog stanja (“Sl. novine FBiH, br.: 70/07,26/14,40/18);
 9. Uredba o naknadama troškova za službena putovanja (“Sl. novine FBiH, br.: 44/16 i 50/16);
 10. Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaća (“Sl. novine FBiH, br.: 63/10, 22/11, 66/11 i 51/12);
 11. Uredba o naknadama koje pripadaju članovima Vlade FBiH i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće (“Sl. novine FBiH” br.: 87/10,22/11,45/13 i 9/16);

 

Zakoni koji su također vezani za rad i radne odnose

 1. Zakon o privrednim društvima (“Sl. novine FBiH”, br. 81/2015)
 2. Zakon o inspekcijama Federacije BiH (“Sl. novine FBiH”, br. 73/2014 i 19/2017 – odluka US);
 3. Zakon o organizaciji uprave u Federaciji BiH (“Sl. novine FBiH” br.:35/05);
 4. Zakon o stečajnom postupku (“Sl. novine FBiH”, br. 29/2003, 32/2004, 42/2006, 4/2017 – odluka US i 52/2018);

 

Comments are closed.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.